Lokacija

Kontaktne informacije

Liljana Knez
Ulica OF 3, 2324 Ruše
GSM:+386 (0)31 385 191

GSM: +385 (0)993320902

TEL:+386 (0)2 662 06 41
E-pošta: liljana.knez@gmail.com

Vreme